उपलब्धी | कर्मचारी

कर्मचारीची उपलब्धी

  • श्री.सोमनाथ शंकर जगदाळे आदर्श मुख्याध्यापक पुरस्कार (महावीर एज्युकेशन सोसायटी तर्फे )
  • श्री.सोमनाथ शंकर जगदाळे आदर्श शिक्षक फेलोशिप पुरस्कार (भारतीय समाज विकास आकादमी मुंबई तर्फे)
  • श्री.सोमनाथ शंकर जगदाळे आदर्श शिक्षक पुरस्कार ( श्री.कालिका देवी मंदिर संस्थान व क्रिडा साधना यांच्याकडून २०१७ चा पुरस्कार)
  • श्रीम.व्ही.एस.पवार आदर्श शिक्षिका ( महावीर एज्युकेशन सोसायटी तर्फे)
  • सौ.यु.व्ही.देशपांडे आदर्श शिक्षिका ( महावीर एज्युकेशन सोसायटी तर्फे)
  • श्री.पी.एस.गावित आदर्श शिक्षक ( महावीर एज्युकेशन सोसायटी तर्फे)