कर्मचारी

कर्मचारी

शाळेची शिक्षकांची यादी

अ. क्र. नाव पद शिक्षण अनुभव
श्री.सोमनाथ शंकर जगदाळे मुख्याध्यापक एम.ए.बी.एड्,एम.एड्.,डि.एस.एम. ११ वर्ष
श्रीम.वनिता सोपान पवार उपशिक्षिका एम.ए.,बी.एड्, डि.एस.एम. १० वर्ष
सौ.उर्मिला विनोद देशपांडे उपशिक्षिका एम.एस.सी.,बी.एड् १० वर्ष
श्री.प्रितेश शिवा गावित उपशिक्षक बी.ए.,बी.एड्. ०८ वर्ष
श्री.भूषण सुखदेव कापुरे उपशिक्षक एम.एस.सी.,बी.एड्,डि.एस.एम. ०६ वर्ष

  शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची यादी

अ. क्र. नाव पद शिक्षण अनुभव
श्री प्रशांत विलास आहिरे लिपिक बी.कॉम ०६ वर्ष
सौ.हेमलता शांताराम वाडेकर शिपाई ९ वी पास १५ वर्ष
सौ.चंद्रकला निवृत्ती आव्हाड शिपाई ७ वी पास १५ वर्ष