पायाभूत सुविधा

पायाभूत सुविधा

वर्ग कक्ष

एकूण १८ x २२ साइज  च्या ०८ प्रशस्त वर्ग खोल्या

ग्रंथालय

एकूण पुस्तके मासिके हस्त लिखिते संदर्भ संकलन
१३५० ३६ २१ ११६१

 

लॅब

२२ X  २२ रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र भौतिकशास्त्र साधनांनीयुक्त विज्ञान लॅब

२० X १२ अत्याधुनिक पद्धतीची संगणकीय लॅब

खेळाचे मैदान